poetry in action features work by poets from around the world, translated into English.

It has three rallying cries:

Poets of the world, unite and take over!

Resist the oppressive constraints of good, publishable poetry established by mainstream literary venues!

Only poetry in translation, all the time!

Coming at you every 10th and 20th of each month.

 

 

 

 

The Eve of a Change

 

It’s the last day of summer
and once again I am holding my breath

No one speaks anymore and I my self
consider this a pure calling

I leaf absently through the life of birds
and pour the dregs into a glass

The rising moon beckons: the call
is avoidable, the triumph debatable

Barefoot, I squash a clump of earth
and stomp, rookie, reckless, into the evening

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vooravond Van Een Verandering

 

Het is de laatste dag van de zomer
en ik hou andermaal mijn adem in

Niemand zegt nog wat en ik noem
het zelf een zuivere betrachting

Afwezig blader ik in het leven der vogels
en giet een restant in een glas

De opkomende maan lonkt: de roep
is afwendbaar, de zege betwistbaar

Blootsvoets vertrap ik een kluit aarde
en loop onbegonnen de avond in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My Bitterness Your Dream

 

I have coffee with Simone Weil
and gear up for a new day
The technical marvel is still asleep
she confides in me
But no one seems to know
when it will wake up
I posit
what’s going to happen
by way of a tacked-on question
She casts a troubled glance at the sugar bowl
before stirring her coffee again, unperturbed
Was she for a long second doubting
which condition is the threat?
My astrologer has been saying something
different for ages now
What is visible is best left to others
unless dominance takes over
Her phone is loud albeit
no louder than the neighbors
whose noise divides the window into leaks
Hello, one side crackles
Are you still coming
I’ve been waiting for you all night
We keep sipping and act like
we haven’t noticed
that breakfast was cleared away hours ago

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn Bitterheid Jouw Droom

 

Ik drink koffie met Simone Weil
en bereid me voor op een nieuwe dag
Het technisch wonder slaapt nog
vertrouwt ze me toe
maar niemand lijkt te weten
wanneer het ooit wakker wordt
Wat er zal gebeuren leg ik haar voor
bij wijze van vragende aanvulling
Ze kijkt even bezwaard naar de suikerpot
maar lepelt daarna onverstoord verder
Twijfelde ze een lange seconde
welke toestand nu bedreigend is
Mijn astrologe beweert al tijden iets anders
Wat zichtbaar is laat je aan anderen over
tenzij overheersing de overhand neemt
Haar telefoon staat luid zij het
niet luider dan het burengerucht
dat de ramen in kieren verdeelt
Hallo kraakt het aan gene zijde
Kom je nog langs
ik wacht al de hele nacht op je
We drinken verder en doen alsof
we niet hebben gemerkt
dat het ontbijt al lang is afgeruimd

 

 

 

 

 

 

 

Tom Van de Voorde (b. 1974) is a Belgian writer and translator of poetry into Dutch. He is the author of four volumes of poetry and his poems have been translated into ten languages. His published translations include work by Wallace Stevens, Michael Palmer and Ariana Reines.

 

Emma Rault is a writer and a literary translator from German and Dutch. LitHub voted her translation of Rudolph Herzog’s Ghosts of Berlin one of the best books of 2019. She is a 2019 Idyllwild Arts Non-Fiction Fellow and won the 2017 GINT Translation Prize. She lives in Los Angeles. @emmarault

 

poetry in action is an Action Books blog feature curated and edited by Katherine M. Hedeen (@kmhedeen) with web editing by Paul Cunningham.