summer is 4 loners II

 *Translators note: in Swedish dog (hunden) is a play on words with skin (huden).

 

 

 

it’s about a dog*
no! i meant skin
the dog inside me

e.m. cioran would have def tweeted “the earth is an 18 yard box” during the euros
the 18 is borderless, there’s like no space, it’s just
everything, and ghosts always enter via small gaps or cracks in the facade, ok,
so this force field is, wait, what am i saying, the borderless border’s powerless
force field, ghosts move unnoticed into the 18 and just like that you’re haunted
by a ghost that ‘swooshes’ in a ‘chilling’ wind

____________

you inhale summer and become rabid or sleepy or both and
it smells a little like piss and it smells like rose hip soup and it smells green and it
smells like heaven! paradise is a puddle, paradise is nature melted and dripping
on the asphalt, paradise is when your skin doesn’t quite cover your body, paradise is when
your body leaves it’s post and sheds itself leaving thoughts where they belong
as non-thoughts

___________

 

heaven burns and the fire it was arson
the ocean gapes, the ocean chews with its teeth
finally some angels, some good fucking food

yes, i was forced to open my mouth
towards heaven, i was forced to eat ash

when i awaken from dormancy i remember that
the summer is 4 loners  (oh yeah!). i need to eat
ash. i need to kneel in the ocean for a god
or skin* i don’t want to believe
that the ocean is sticking to me. i don’t know
who i am when i’m not lonely

 

_____________

 

before everyone melts she covers herself in a disgusting wet shimmer
she goes under perfectly, it’s inevitable. she is nature despite
everything, or what am I saying. despite everything? she’s obviously nature. she’s
all the sludge that leaks into a pool ready
for consumption

 

____________

 

it’s summer so i have to sink into the greenery
i need to runaway from myself — it’s all about the dog
in me! when you’re “in love” you’re a little dog-like
in the summer you mostly speak with your skin, with yourself
it’s nice like that, to let yourself be nothing other than lonely
on a day like today

 

____________

 

in the summer women are ugly — in the ocean they’re home — there in the waiting to be devoured
instead of chosen — like they usually are. in the summer women exchange their
modality with time — their modality with place. in the summer women are more
like wraiths — living on the condition that they’ve done nothing — but don’t know
exactly what — this is why they’re wearing their bikinis upside down — for example — they
go into each other but remain alone. in the summer women are naturally
beautiful— that is not pretty at all

 

____________

 

i dream of facetiming in the woods on a night like tonight
when the moon is eating herself up again

 

oblivion and verdure
two dead bodies that wake to life in that uncanny way

 

____________

 

the dog in me can’t sit still
a treat is always so close but never comes
i know how to play dead
in this terrible heat

in the summer there are no dreams
well, they exist, right where the ocean meets the sky
thoughts slice the body like a lovely knife

the inhuman summer
has an open sore that bleeds and bleeds
in time blood meets other blood
when blood and blood unite in
a cooling ‘blood bath’

 

____________

 

the summer’s ectoplasmic sweat
sour sweet slime to slurp… what…
the summer’s ghost has said their piece!

what i mean is i want to hold a hand now
what i mean is that the day has come

summer is 4 lovers, actually!
lovers that are eternal loners… :/
sommaren is 4 loners II

det handlar om hunden
nej! Huden menade jag
hunden i mig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorden är ett straffområde skulle nog E.M. Cioran twittra under fotboll-EM
straffområdet har inga gränser, det finns inget område liksom, det är bara
allt, och spöken tar sig alltid in via små glipor eller sprickor i fasaden, ja,
som detta kraftfält är, eller vad säger jag, det gränslösa gränsernas kraftlösa
kraftfält, spöken rör sig osedda in i straffområdet och vips så är du straffad
av ett spöke som ”susar” i en ”svalkande” vind

____________

 

Man drar in doften av sommaren och blir galen eller sömnig eller både och
det luktar lite urin och det luktar nyponsoppa och det luktar grönt och det luktar himmel! paradiset
är en pöl, paradiset är naturen som smält och lagt sig på asfalten, paradiset är huden som slutat täcka
kroppen, paradiset är när kroppen lämnat sin post och istället gett sig av, lämnat tankarna där de bör
vara, otänkta.

____________

 

Himmeln brinner och branden, den var anlagd
havet gapar, havet tuggar med sina tänder
äntligen lite änglar, some good fucking food

ja jag var tvungen att öppna min mun
mot himmelen, jag var tvungen att äta aska
När jag väcks ur min dvala minns jag att
sommaren is 4 loners (just det!), jag måste äta
aska, jag måste knäböja i havet för en gud
eller Hud jag inte längre vill tro på,
havet klistrar sig på mig, jag vet inte
vem jag är, när jag inte längre är ensam

____________

 

innan människan smälter täcks hon i ett fuktigt äckligt skimmer
hon fullkomligt går under, det är oundvikligt, hon är naturen trots
allt, eller vad säger jag, trots allt, hon är självfallet naturen, hon är
allt det där pissiga som måste droppa ned till en vätska redo att
konsumeras

____________

i sommaren måste jag falla i grönskan
jag måste få springa av mig det handlar om hunden
i mig! när man är ”förälskad” är man lite som en hund
på sommaren talar man mest med sin Hud, med sig själv
det är bäst så, att inte tillåta sig själv bli något annat än ensam
en dag som denna

____________

 

på sommaren är kvinnor fula, i havet är de hemma, i väntan på att bli svalda istället för valda, som de så ofta blir. på sommaren kan kvinnor byta ut sin modalitet som tid, mot en modalitet som plats; på sommaren är kvinnor mer som vålnader, de lever på villkoret att de inte uträttat något, men vet inte exakt vad. det är därför de har på sig sina bikinis upp och ner, till exempel. de går in i varandra men förblir Ensamma, på sommaren är kvinnor naturligt vackra, det vill säga inte vackra alls.

 

____________

 

jag drömmer om att videochatta i skogen en natt som denna
då månen börjat äta upp sig själv igen

 

glömskan och grönskan
två döda kroppar som ständigt väcks till liv på detta hemska sätt

 

____________

 

hunden i mig kan inte sitta still
belöningen är alltid nära men aldrig där
jag vet bara hur man spelar död
i denna fruktansvärda värme

på sommaren finns inga drömmar
jo, de finns, precis där havet möter himlen
skär tanken i kroppen som en ljuvlig kniv

Den människolösa sommaren
har ett öppet sår som blöder och blöder
blodet möter i sin tur annat blod
när blod och blod förenas i ett
svalkande ”blodbad”

____________

 

sommarens ektoplasmatiska svett
syrligt sött slem att sörpla… va…
sommarens spöken har sagt sitt!

jag menar att jag vill hålla en hand nu
jag menar att dagen är här

Sommaren is 4 lovers, actually!
lovers som är eternal loners… :/

 

 

 

 

 

 

Clara Olausson is a poet from Gothenburg, Sweden. Her poems have been published in 10Tal, Populär Poesi, Pralin and elsewhere.

Mai Ivfjäll is the author of four recent chapbooks: Into Longing Vast Rose (If A Leaf Falls Press, UK), Andakt (AFV Press, NO), Weep Hole (Sad Press, UK), and Sick Sonnets (Radioactive Cloud, USA). She can be found at weephole.com.