poetry in action features work by poets from around the world, translated into English.

It has three rallying cries:

Poets of the world, unite and take over!

Resist the oppressive constraints of good, publishable poetry established by mainstream literary venues!

Only poetry in translation, all the time!

Coming at you on the 20th of each month.

 

 

 

 

 

 

from Dear Beloved Humans: Selected Poems,
out now with Lavender Ink / Diálogos

 

 

Three poems by Grzegorz Wróblewski,
translated by Piotr Gwiazda

 

 

 

 

 

 

 

 

(A Middle-Aged Man’s Morning Ablutions. Unexpected Misgivings before a Journey)

                        For the eunuchs of Santa Fe

 

Belief in amber.
In the eyes of a Persian cat.
In first snowdrops.
In men who proclaim the end.
In Society for Research.
In pyramids.
In life after death.
In biodynamic food.
In secret fighting techniques.
In numerology.
In the year 2000.
Belief in the soul.
Belief in the body.
The wounds or marks on the body.
Belief in old age.
Belief in flat Earth.
Belief in oneself.
In sea, land, and theurgy.
In Chinese Taoism.
Belief in the sun.
In the solar eclipse.
In the solar plexus.
In the Order of the New Templars.
Belief in the logical answer.
Belief in the cleansing act.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Poranna toaleta mężczyzny w średnim wieku. Nieoczekiwane wątpliwości przed wyruszeniem w drogę)

 

Kastratom z Santa Fe

 

Wiara w bursztyn.
W oczy perskiego kota.
W pierwsze przebiśniegi.
W mężczyzn, którzy głoszą nadejście.
W Towarzystwo Poszukiwań.
W piramidy.
W życie po śmierci.

W biodynamiczną żywność.
W tajemnicze techniki walki.
W numerologię.
W rok 2000.
Wiara w duszę.
Wiara w ciało.
W rany lub znaki na ciele.
Wiara w starość.
Wiara w płaską Ziemię.
Wiara w siebie.
W morza, lądy i teurgię.
W chiński taoizm.
W słońce.
W zaćmienie słońca.
W splot słoneczny.
W Zakon Nowych Templariuszy.
Wiara w logiczną odpowiedź.
Wiara w czynność oczyszczania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

We Do Not Condone Nationalism

 

 

modern femininity and Parisian style
glucose level
Nokia meets expectations

kidneys, proteinuria
this site uses cookies

we do not condone nationalism

four small meals per day
reheat in an ovenproof
dish, watch out for pits

a hairy object found in the Pacific
we don’t say share
we say cut

saturated acid, this site uses
cookies, glucose level and Parisian style

we do not condone nationalism

a hairy object, kidneys, proteinuria
reheat in an ovenproof
dish…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie ma zgody na nacjonalizm

 

nowoczesna kobiecość i styl paryski,
poziom glukozy,
Nokia spełnia oczekiwania,

nerki, białkomocz,
strona używa cookies,

nie ma zgody na nacjonalizm,

minimum 4 małe posiłki,
pieczenie w naczyniu
żaroodpornym, unikaj pestek,

włochaty obiekt na Pacyfiku,
nie mówi się część,
mówi się dola,

kwas nasycony, strona używa
cookies, poziom glukozy i styl paryski,

nie ma zgody na nacjonalizm,

nerki, białkomocz, włochaty obiekt,
pieczenie tylko w żaroodpornym
naczyniu…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Support

 

Because you breed cats
you are allowed to procreate
with any number of
veterinarians.

No one can accuse you
of deliberately drowning me
in the ocean
because you breed cats.

You could partner with
people who make defoliants
and even then
you’d be considered a saint.

You’re untouchable because
you breed cats. You’re untouchable
because
you breed cats, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Support

 

Hodujesz koty,
dlatego możesz rozmnażać się
z dowolną liczbą
weterynarzy.

Nikt nie powie, że celowo
utopiłaś mnie
w oceanie,
ponieważ hodujesz koty.

Mogłabyś związać się
z ludźmi od defoliantów,
ale i tak pozostałabyś
świętą.

Jesteś nietykalna, ponieważ
hodujesz koty. Jesteś nietykalna,
ponieważ
hodujesz koty etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grzegorz Wróblewski (b. 1962) is a Polish writer and visual artist based in Copenhagen. He has published dozens of volumes of poetry, prose, and drama in Poland, Denmark, and other countries. As a visual artist, he has exhibited his paintings in galleries throughout Europe. New books include Shanty Town (2022) and Dear Beloved Humans (2023). Facebook: https://www.facebook.com/gr.wroblewski

 

Piotr Gwiazda has translated Grzegorz Wróblewski’s Dear Beloved Humans (2023), Zero Visibility (2017) and Kopenhaga (2013). He is also the author of several books of poetry and literary criticism. His essays and reviews have appeared in American Poetry Review, Asymptote, Chicago Review, Jacket2, the TLS, and other journals. He is Professor of English at the University of Pittsburgh. Facebook: https://www.facebook.com/piotr.gwiazda.315